Skip to main content

Advertajzing Agencije u Srbiji

Na ovoj stranici možete naći spisak koji sadrži advertajzing agencije u Srbiji. Spisak svakako nije potpun, ali je dobra polazna tačka ukoliko vam je potrebna (veoma) opsežna pretraga domaćeg advertajzing podneblja. Ljudi uglavnom prepoznaju nekoliko “velikih igrača”: marketing i tzv. full service advertajzing agencije koje su prisutne na globalnom nivou i u Srbiji imaju svoje podružnice, pridružnice, dopisne članove ili franšize.

Iako je udeo nekoliko najvećih marketinških agencija u čitavom “kolaču” advertajzing budžeta na domaćem tržištu lavovski, postoji relativno veliki broj manjih marketing agencija, dizajn studija i organizacija koje se bave marketinškim komunikacijama u regionu. Neke od njih to čine sa velikom dozom uspeha, uglavnom u određenim nišama kao što je digitalni marketing, SEO/SEM marketing, social i community management, i slično. Velike marketinške i advertajzing agencije su koncentrisane u Beogradu.

Ukoliko primetite grešku ili želite da se spisak na bilo koji način dopuni ili izmeni, kontaktirajte me.