Skip to main content
IAB Serbia masterclass

Mrtav pametan

Srpski IAB je upravo održao masterklas za svoje članove na temu pripreme studija slučajeva za festivale. Bilo fino, imalo se šta i čuti. Najjači utisak mi je to koliko se malo pažnje pridaje samom poslu pravljenja case study materijala kod nas. Jednom rečju – malo. Pa ipak, ima pomaka i svetlih primera. Uz ovakve događaje, nadam se da će ih vremenom biti sve više.

Žarko Sakan je pričao o dugotrajnom naporu koji je potreban za kroćenje Kanskih Lavova. Sirove kreativnosti nam ne nedostaje.

Vlada Aranđelović o tome kako izgleda biti sudija jednog ozbiljnog festivala i čitati prijave 26 sati. Nije lako, ali smo dobili sjajne uvide i savete “sa druge strane”.

Minić je dao statistike sa IAB MIXX 2016. Interesantno i korisno za MIXX 2017.

Džamić je, po običaju, u svom obraćanju pokušao da osvesti bitnost postojanja strategije kao preduslova da festivalske sudije uopšte razmotre slučaj. Pomenuo je i klasičan strateški okvir SMART ciljeva, o kojima bi trebalo da sam već pisao ovde negde.

Sve je imalo upotrebnu vrednost.

Ali, donekle nevezano za temu mi je zaigralo ono “A” kod SMART ciljeva, koje označava “attainable” ili “achievable”, to jest dostižnost.

SMART-goals

 

Kao što je lepota u oku posmatrača, tako i (ne)uspeh komunikacije u širem smislu potpuno zavisi od toga da li je cilj koji je postavljen realno moguće ispuniti. Jer uspešnost određujemo na osnovu ispunjavanja zadatih metrika, odnosno KPI-jeva.

Na stranu to što je advertajzing samo jedan od alata u arsenalu tržišnih komunikacija. Često, nesvesni ili nemoćni da promenimo stvari koje su okidači (kao u slučaju ekologije, nasilja nad ženama, i drugih tema od društvenog značaja) od njega očekujemo nemoguće. U tom slučaju, sve i da postoje SMART ciljevi, sa neadekvatnim “A” oni ostaju mrtvo slovo na papiru i puste želje.

SMRT ciljevi.

Ha ha.

Miloš

Miloš

Drawing inspiration from the confluence of marketing management and production, Odvratajzing.com is my baby and an attempt at giving back to the wonderful Internet community that had raised me. Thank you for reading.

Vaša dva centa: